Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.goodystore.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

Prodávající

Goodystore
Mgr. Lenka Galandrová

IČO: 88152472 DIČ: CZ7861053508


Adresa :


fakturační : Strakonická 131,  46010, Liberec

provozovna : 28.října 49/52, 46007, Liberec

e-mail: info@goodystore.cz ,  lenka.galandrova@seznam.cz
 

Kupující

Každá fyzická nebo právnická osoba, které prodávající dodává zboží na základě její objednávky (buď prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetovém obchodu www.goodystore.cz nebo jiným způsobem).


Objednávání zboží

Objednávka je jednostranný závazný úkon kupujícího a znamená bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího. Pro urychlení zpracování objednávky je nutné na všech objednávkách uvést tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího spolu s přesnou a úplnou dodací adresou a kontaktním telefonem, případně i e-mailem. Pokud jsou údaje příjemce objednávky odlišné od údajů kupujícího, je třeba toto na objednávce vyznačit. Není-li možné kupujícímu dodat objednané zboží, je ten o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat změnu dodávky nebo objednávku zrušit. Doporučujeme zákazníkům zkontrolovat jednotlivé položky objednávky před jejím odesláním. Předejde se tím případným následným nedorozuměním.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny.


Cena zboží, platnost cen

Cena zboží je uvedena včetně DPH, prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena. Není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat změnu ceny nebo objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. Ceny v internetovém obchodě jsou vždy platné a aktuální.Platební podmínky

1. Platba dobírkou

2. Převodem na účet prodávajícího: platbu je možno provést převodem na účet 225509/5500. Po připsání částky na náš účet Vám bude zboží doručeno.

3.Platba v hotovosti na provozovně Goodystore.cz - Liberec

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Při objednávce nad 1000,-Kč poštovné ZDARMA


Záruka

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně, a to e-mailem, faxem či písemnou formou na adresu prodávajícího.
Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním či neodborným používáním produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací se zbožím ze strany kupujícího. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.


Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží se vztahuje pouze na soukromé osoby (bez IČO) a to v souladu se zákonem č. 367/2000.
1. Před vrácením dodaného zboží musí kupující nejprve kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese info@goodystore.cz  a uvést, že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a jeho čísla účtu pro vrácení peněz.
2. Zboží, které bude zasláno zpět na adresu prodávajícího, musí být kompletní (celé balení) a ve stavu, v jakém bylo převzato při dodání. Musí obsahovat doklad o koupi.
3. Po obdržení a kontrole vráceného zboží budou kupujícímu po odečtení nákladů spojených se zasláním zboží (poštovné, balné) vráceny peníze převodem na jeho účet.
4. V případě, že bude vracené zboží zasláno na dobírku, nebude přijato.
5. Kupující má právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného výrobku bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud zboží není připraveno k dodání nejpozději do 30 dní od objednání. Tato žádost musí mít písemnou formu a být zaslána elektronickou formou na adresu info@goodystore.cz . Toto ustanovení o zrušení objednávky se nevztahuje se na případy, kdy bylo zboží kvůli kupujícímu speciálně objednáváno s tím, že kupující byl na tuto skutečnost předem upozorněn a souhlasil s případným pozdějším dodáním. V případě platby předem je kupujícímu do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti vrácena částka za nedodané zboží na bankovní účet, ze kterého byla objednávka placena, nebo na jiný účet, který si kupující zvolí. Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodů náhlé změny nákupních cen, z technických důvodů nebo jiných nepředvídatelných okolností. O důvodech zrušení a možných řešeních bude kupující neprodleně vyrozuměn formou e-mailu nebo telefonicky.


Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, že osobní údaje kupujícího zabezpečí před zneužitím a neposkytne je v jakékoli podobě třetí osobě.
Data budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím, výhradně za účelem realizace dodávky objednaného zboží a také pro provedení nezbytných účetních operací, jako je vyhotovení daňového dokladu nebo identifikace platby učiněné bankovním převodem. Dále mohou být data použita pro zasílání novinek nebo obchodních sdělení prodávajícího, pokud s tím kupující vysloví svůj souhlas.
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne vyhlášení a ruší veškeré předtím zveřejněné Obchodní podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.